COLEGIUL MEDICILOR SĂLAJ

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A CM SĂLAJ

În data de 16 MARTIE 2021, ora 12

Online pe platforma ZOOM

 

Ordinea de zi:

  • Prezentarea dării de seamă a Colegiului Medicilor Sălaj;
  • Prezentarea bilanţului pe anul 2020;
  • Proiectul de buget pentru anul 2021;
  • Diverse.

În cazul în care numărul participanţilor nu va întruni 2/3 din totalul membrilor CM Sălaj, Adunarea Generală se va reprograma pe data de 23.03.2021 la aceeaşi oră şi online pe platforma ZOOM.

Întrucât este o întâlnire de interes general contăm pe participarea dvs

Președinte
Consiliul Județean al Colegiului Medicilor din Sălaj
Dr.Oroian Liviu Aurel