ORDIN Nr. 153 din 26 Februarie 2003 (actualizat)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI.
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 353 din 23 Mai 2003.
Data intrării in vigoare: 23 Mai 2003.

Descarca

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale :

Descarca

ANEXA 2

DOTAREA MINIMA OBLIGATORIE
pentru cabinetele medicale de specialitate

Descarca

ORDONANȚA Nr. 124 din 29 August 1998 (republicată, actualizată)
privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
EMITENT:GUVERNUL ROMĂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 568 din 1 August 2002.
Data intrării in vigoare: 1 August 2002.

Descarca