DECIZII

Decizia 22 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România.

Decizia 8 din 7 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de întocmire a listelor de medici specialiști ce urmeaza sa fie comunicate Institutului Național de Medicina Legala „Mina Minovici”.

Decizia 1 din 15 iunie 2016 privind aprobarea criteriilor de includere în progranul „Medici pentru medici”.

Decizia 3 din 27 februarie 2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaților de educație medicala continua a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicala continua.

Decizia 9 din 31 octombrie 2014 privind eliberarea Avizului de practica temporara/ocazionala a profesiei pentru medicii straini.

Decizia 8 din 3 octombrie 2013 privind emiterea avizelor pentru înființarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicina de familie.

Decizia 5 din 26 iulie 2013 pentru completarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaților de educație medicala continua a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicala continua.

Decizia 1 din 18 ianuarie 2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaților de educație medicala continua a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicala continua.

Decizia 4 din 28 martie 2012 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.

Decizia 10 din 4 septembrie 2009 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial al Colegiului Medicilor din România.

Decizia 3 din 23 ianuarie 2009 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activitații medicale peste vârsta legala de pensionare.

Decizia 7 din 18 aprilie 2008 privind completarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activitații medicale peste vârsta legala de pensionare.

Decizia 5 din 18 aprilie 2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia 4 din 22 februarie 2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legala de pensionare.

Decizia 21 din 31 august 2007 privind exercitarea unor activitați de medicina complementara de catre medici.

Decizia 15 din 25 mai 2007 privind stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani.

ORDINE

Ordin 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfașurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitațile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unita?ile sanitare fara paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitațile sanitare publice cu paturi.

Ordin 880 din 24 iulie 2014 privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacittilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice.

Ordin 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale.

Ordin 45 din 16 ianuarie 2007 privind abrogarea prevederilor art. 26 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice.

Ordin 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice.

Ordin 240 din 3 martie 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora.

Ordin 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

Ordin 378 din 29 mai 2002 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice.