Decizie Nr. 16 din 24/06/2016
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 542 din 19/07/2016
Intrare in vigoare: 19/07/2016
Decizia Nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

În temeiul art. 390, 414 şi 416 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând prevederile:
- Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;
- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 527/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România emite prezenta decizie.

Decizia Nr.16 din 2016 CMR.