COLEGIUL MEDICILOR SĂLAJ

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A CM SĂLAJ

În data de 21 MARTIE 2022, ora 12
Online pe platforma ZOOM

Ordinea de zi:

1.Prezentarea dării de seamă a Colegiului Medicilor Sălaj;
2.Prezentarea bilanţului pe anul 2021;
3.Proiectul de buget pentru anul 2022;
4.Diverse.

În cazul în care numărul participanţilor nu va întruni 2/3 din totalul membrilor CM Sălaj, Adunarea Generală se va reprograma pe data de 25.03.2022 la aceeaşi oră şi online pe platforma ZOOM.
Întrucât este o întâlnire de interes general contăm pe participarea dvs.

 

Președinte
Consiliul Județean al Colegiului Medicilor din Sălaj
Dr.Oroian Liviu Aurel