COLEGIUL MEDICILOR SĂLAJ

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ A CM SĂLAJ
în data de 28 MARTIE 2023, ora 12
la Zalău în sala de conferințe din incinta Hotelului Severus

 

Ordinea de zi:

1. Prezentarea dării de seamă a Colegiului Medicilor Sălaj;
2. Prezentarea bilanţului pe anul 2022;
3. Proiectul de buget pentru anul 2023;
4. Diverse.

În cazul în care numărul participanţilor nu va întruni 2/3 din totalul membrilor CM Sălaj, Adunarea Generală se va reprograma pe data de 30.03.2023 la aceeaşi oră şi locație.

Întrucât este o întâlnire de interes general contăm pe participarea dvs.

Președinte
Consiliul Județean al Colegiului Medicilor din Sălaj
Dr.Oroian Liviu Aurel